Skip to main content

De Stichting

Missie & visie

Wij wensen ieder mens een zinvol  levensdoel. Daarom begeleiden wij onze deelnemers op een positieve, persoonlijke en zorgzame wijze naar het ontwikkelen en bereiken van dit doel. Door ze in contact te brengen met anderen , zorgen wij dat onze deelnemers nieuwe en inspirerende ervaringen opdoen. Talenten bloeien op en het welbevinden van onze deelnemers wordt bevorderd. De activiteiten die wij hierbij aanbieden kenmerken zich door creativiteit.
Wij zijn een Stichting met een christelijke identiteit en staan voor persoonlijk, professioneel en verbindend. Vanuit persoonlijk contact zoeken wij verbinding met onze deelnemers. Wij stimuleren en organiseren onderling contact tussen de mensen. Voor onze begeleiders - die stuk voor stuk deskundig zijn en kwalitatieve zorg hoog in het vaandel hebben staan - is ieder mens in dit proces uniek. 

Personeel & organisatie

Zorgboerderij de Borkeld bestaat uit 6 medewerkers (inclusief twee zorgcoördinatoren). Er wordt wel gebruik gemaakt van stagiaires, maar dit is afhankelijk van de opleiding. Ook bieden we begeleiding aan maatschappelijke stages. De organisatie heeft 30-40 vaste vrijwilligers. Het opleidingsniveau van medewerkers is MBO/HBO. Het bestuur stuurt de zorgcoördinatoren aan. De zorgcoördinatoren sturen de verschillende groepen aan waarbij elke groep een begeleider en minimaal twee vrijwilligers kent. Het bestuur van Zorgboerderij de Borkeld bestaat uit een voorzitter (dhr F.J. van ‘t Hul), secretaris (mevr J. Haase-Baan), penningmeester (dhr J. Mensink), gebouwbeheerder (de heer M. Nijkamp), kwaliteitszorgmanager (mevr. E. Pas) en een bestuurslid voor communicatie en ICT (dhr. M. Karels). 

Samenwerking & contractpartijen

Zorgboerderij de Borkeld is aangesloten bij Coöperatie Boer en Zorg. Coöperatie Boer en Zorg biedt waar nodig professionele ondersteuning aan onze zorgboerderij en verzorgd de zorgcontracten met Gemeenten en zorgkantoren, zodat De Borkeld ook zorg in natura kan leveren.  Zie ook https://www.cooperatieboerenzorg.nl/ . Via Coöperatie Boer en Zorg wordt gebruik gemaakt van Nedap voor cliëntenadministratie. 

Voor jeugdigen is de Zorgboerderij een zogenaamde voorliggende voorziening in het kader van de Jeugdwet. De voorliggende voorziening wordt door de gemeente Rijssen-Holten ondersteunt.

Kwaliteitszorg & jaarplan

Stichting Zorgboerderij De Borkeld maakt gebruik van Q-link waar het organisatieprofiel en de kwaliteitszorgprocedures zijn vastgelegd. Het bestuur streeft ernaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem volledig is geïntegreerd in de normale bedrijfsvoering. Dit betekent dat het kwaliteitsbeleid is geïntegreerd in het beleid van de organisatie en dat kwaliteitsdoelstellingen zijn geïntegreerd in de doelstellingen van de organisatie.  Door deze integratie van kwaliteit in de bedrijfsvoering zijn medewerkers in hun dagelijkse werk betrokken bij de resultaten en prestaties van de organisatie. Hierdoor worden de medewerkers gestimuleerd verbetersuggesties te doen en tekortkomingen te signaleren. De kwaliteitsdoelstellingen worden door de praktijkhouders opgenomen in het jaarplan. Het jaarplan wordt jaarlijks op basis van een meerjarenplan (4 jaarsperiode) vastgesteld. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt jaarlijks door het bestuur beoordeeld en geanalyseerd. De resultaten worden vastgelegd in de managementreview en vormen weer input voor het jaarplan.